Když člověk prožije nějaký negativní zážitek, tento zážitek způsobí takzvané ZABLOKOVÁNÍ ENERGETICKÉHO PROUDĚNÍ MEZI MOZKOVÝMI HEMISFÉRAMI. Centra dopadu(přesně určitelná na základě znalosti Germánské Nové medicíny MUDr.Hamera) se projeví změnou frekvence i funkce, tento zážitek je v GNM nazýván DHS (Dirk Hamer Syndrom). Následně je spuštěn tzv. zvláštní biologický program. Jeho snahou je nám pomoci v dané situaci, je-li však neřešena či přehlížena dlouhodobě vede tento program ke stádiu rakoviny, leukémie, osteoporózy, infarktu apod.. Jediným řešením je vymanění se z konfliktu,jeho vyřešení a uvědomění si,co jsme dělali špatně. Tyto změny následně akceptujeme na vědomé úrovni a přeneseme do reaálného života...

 

Nezáleží na tom, zda je postižený člověk(či zvíře) při vědomí, spí, je v narkóze, bezvědomí, v těle matky v prenatálním období či je malé miminko.
Tyto mozkové hemisféry pak nemohou dokonale spolupracovat a vzniká řada problémů.
Vždyť pokud z něčeho máme strach, jistě nepodáme 100% výkon.

V zadní části mozku se nachází primární zrakové centrum,Centrum pochopení řeči,Centrum zpracování fyzických pocitů,ideo-motorické centrum,kde vzniká myšlenka na pohyb,sluchové centrum. Uprostřed zadního mozku je SPOLEČNÉ CENTRUM INTEGRACE, které analyzuje a dlouhodobě uchovává ve své paměti všechny informace zachycené našimi všemi smysly. Plus dostává informace z Thalamu i dalších oblastí základny mozku.

Jeho rolí je spojovat to ,co se děje v našem životě se zkušenostmi uloženými v naší paměti a zvolit nejlepší způsob ,jak reagovat na základě programů,které se vytvořily během našeho života a jenž představují naše myšlenkové systémy. Je to centrum našeho ega,představy o sobě samém a úcty k sobě samému.

V podstatě funguje jako počítač : co bylo do programu vloženo odpovídá tomu,co z něj vyjde prostřednictvím našeho chování. Nerozlišuje jestli to ,co říkáme a děláme je dobré nebo pro nás destruktivní. Nemá jinou volbu,než nás nutit opakovat vytvořené vzorce chování nabité minulými zkušenostmi,aby nás ochránilo před dalším utrpením. Hlavním úkolem této části mozku je naše přežití. Je to náš pud sebezáchovy a ve stavu stresu odpojí šedou kůru mozkovou a až 75% dalších částí mozku. Zaplaví naše tělo adrenalinem a přepne do programu ohrožení života. Extrémním příkladem jsou fobie.

V běžném krátkodobém stresu přecházíme do stavu : bojuj – uteč – ztuhni a pomáhá nám překonat momentální situaci přizpůsobení těla na všech úrovních dle těchto 3 programů. Dlouhodobý stres však orgány do nichž je soustředěna hlavní odpovědnost vyčerpá ,oslabí a nakonec vyřadí. Např. v módu uteč se zvedne krevní tlak,zvýší činnost srdce a změní se vasculární systém od pasu dolů,do nohou směřuje maximum krve i energie....

Toto centrum vnímá každou změnu jako za nebezpečnou a ze strachu z rizika pevně udržuje naše chování pomocí nejstarších, v té chvíli již i neplatných, myšlenkových schémat. Našeptává nám,abychom to nedělali jinak, abychom měli strach z nezdaru a pod..

Právě tyto naše minulá přesvědčení stojí za našimi potížemi,utrpeními a případě schémat založených na prožitých traumatech i našimi nemocemi...Jsme uzavíráni do umělých realit našeho mozku a je nám bráněno v přístupech k novým vzkazům našeho těla a jeho potřebám. Nejsme již schopni logicky hodnotit a motáme se v bludném kruhu přemítání,opakování stále stejných chyb a nenalézání jejich řešení.

 Osvobodit nás může pouze vyrovnání tohoto konfliktu mezi přední a zadní částí našeho mozku, našich vědomím a podvědomím. Naše přední část mozku se stane našim skutečným vědomím a  analyzátorem současných prožitků . Bez toho se nemůžeme cítit lépe a vést šťastnější život. Začneme vnímat realitu odlišně, probudíme centrum inspirace,intuice a představivosti.

  Přední část mozku má centrum krátkodobé paměti a každý vjem musíme několikrát vědomě několikrát zopakovat,aby byl přesunut do zadní části dlouhodobé paměti. Nebo musí mít velkou intenzitu. Trvalé změny starého myšlnkového vzorce dosáhneme nejdříve po 6 týdnem opakováním nových návyků...

 Takto tedy můžeme odpojit filtr minulosti a najednou se nám bude zdát ,že vidíme život jinak. A protože již nebudeme tzv. odpojeni, a naše chování nebude podmíněno vzpomínkami na minulé zkušenosti a emoce, vše se stává možným dle potřeb momentální volby !   

 Příklad :

Neurologická reakce na negativní informaci - nabývá formu neurologické blokády.  Vzniklé blokády nám umožňují pouze reagovat, nikoliv logicky myslet. Jsou-li přední mozek a pravá mozková hemisféra odpojeny, čili zablokovány, zmocňuje se nás pocit bezmocnosti, ztratí se tvůrčí logika a nejsme schopni správně jednat.
Opakujeme stále stejné, staré, destruktivní a neproduktivní reakce.

V nedávno zveřejněné studii lékařů v USA se uvádí,že 75% osob,jenž navštívili lékaře za účelem zjištění potíží, neprojevovali žádné fyzické dysfunkce související s popisovanými příznaky nemoci. Jednalo se o psychosomatické potíže na něž nemůže účinkovat žádná terapie, vč. té s pomocí léků, s výjimkou placeba. Problém se totiž na fyzické úrovni nenachází ! Na fyzické úrovni se jedná pouze o projev – komunikace našeho těla s našim vědomím. Je to prosba o pomoc. Dnes již umíme této řeči rozumět a dle umístění symptomů „ ne náhodně „ i rozeznat, kde se problém v psychické rovině nachází.

Následný přístup k řešení je dobré směřovat ke všem úrovním na nichž je projeven : vědomí-podvědomí-fyzické tělo neboli dle Meta-medicíny i GNM na úrovních mozek-orgán-srdce(duch)-sociální interakce,

Podle poznatků 90. let minulého století je dyslexie ve skutečnosti nesprávná komunikace mezi pravou a levou mozkovou hemisférou, a obvykle často též mezi přední a zadní částí mozku. Ve většině případů je vyvolána emocionálním traumatem nebo stresem dítěte či matky již v prenatálním období.

Následkem strachu, bolesti nebo strachu z bolesti se v mozku naprogramují tzv. “bíle skvrny” - v zájmu přžití dojde v odštěpení části osobnosto dítěte i s příslušným zážitkem. Od tohoto traumatizujícího okamžiku zážitku po celý život je pak popírána existence těchto schopností.

Zeptej se těla !

Naše tělo je velice moudré a všechno ví. Registruje všechno. Každičkou událost. A ví, kde je zádrhel a také ví, jak to vyřešit.
A když TO  tělo ví, je třeba se ho umět zeptat. 

Energetická psychologie pak komunikuje přímo s centrem v podvědomí a aktivuje i různé části mozku dle potřeby.

Člověk, respektive buněčná paměť lidského těla, eviduje všechny informace o každém prožitku i energetické blokádě. Vztah “mozek - tkáň” je totiž obousměrný ...

Výhoda energetické psychologie je ta,že i po částečné diagnostice následuje okamžitá terapie a korekce...

Diagnostické techniky : Meta-medicína, Germánská Nová Medicína

Terapeutické techniky :  Energetická psychologie,Kvantová psychologie + veškeré regenerační holistické metody

Další vuyžívané techniky : Reiki pro psychické poruchy, vibrační esence, Reconnection, detoxikace...

Úspěšnost sezení je  podmíněna pevným rozhodnutím klienta pracovat na svém problému a zbavit se jej. Aplikace metody násilím není úspěšná. 100% důvěra v tuto metodu však není rozhodující. V 80% případů funguje i tomto případě.