KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE čili cranio(cranium=lebka)-sacralní(sakrum=křížová kost) therapy :

Jedná se velmi jemnou neinvazivní metodu terapie při níž se využívá vnitřní biodynamiky ozdravných sil člověka. Terapie je velmi jemná,relaxační,ale současně s hlubokým dlouhotrvajícím léčebným účinkem.

Ve složitém systému mozkových splavů,komor a plen se z krevního oběhu zpětně extrahuje mozkomíšní mok, jenž je následně nosičem informací o homeostáze-správné funkci mozku,nervů, fascií a ostatních tkání. Mozkomíšní mok proudí mezi lebečními švy, omývá míchu a veškerou nervovou soustavu. Místa, kde je zamezeno přístupu se neregenerují, buněčně nedýchají a nervy vysychají. Aby se zabránilo jejich přetržení, je dále zamezeno jejich pohybu i k přerušení či omezení předávaných informací...

Identifikujeme pulzaci kraniosakrálního rytmu mozkomíšní tekutiny na 3 úrovních : 1,5krát / 2,5krát / 12-16krát za minutu tzv. dlouhá, střední a krátká vlna. Tyto rytmy jsou nadřazené všem ostatním rytmům/pulzacím v těle až do úrovně buněčného dýchání. Ostatní rytmy jsou těmito synchronizovány, obnovovány a regenerovány v rámci fungujícího celku, kde tak, jako v orchestru, si každý hraje svůj part, ale výsledkem je jednotký zvuk hudebního tělesa.

V průběhu terapie tohoto systému dochází ke hluboké relaxaci ,tzv.restartu, uvolnění napětí ve tkáních, uvolnění fyzických i energetických blokád. Následná regenerace neprobíhá jen na fyzické úrovní, ale i na úrovni duševní.

Dle světoznámého léčitele a jasnovidce Hervoga Schona, dochází ve 3.mozkové komoře nejen k tomu, že je zde mozkomíšní mok zkoncentrován před jeho cestou (cca každé 3-4 hodiny) a tzv. zažehnut boží jiskrou (nové informace o funkci všech buněk), ale dokonce opouští 3D realitu a pro své informačně energetické nabití se přesune do vyšší sféry. Tento rytmus je také prvním ,jenž se spustí v embryonálním vývoji a určuje celou strukturu mnohem dříve, než-li se projeví informace z DNA i než začne fungovat srdce a vasculární systém.

Proto je také nazývám prvotním dechem nebo dechem života.

CST by měla být součástí každé terapie, protože provedeme -li jakékoli změny, musí dojít rovněž k jejicj distribuci systémem. Pokud distribuční systém nepracuje správně, výsledky jsou jen částečné. CST vidím jako "pojítko" mezi všemi ostatními metodami a technikami.

U postižených dětí se doporučuje kombinovat CST s aplikací vibrační esence Sanat Khumara, jenž propojuje vyšší a nižžší centra a propojuje neintegrovanou duši do fyzického těla...