Na přání provádím "ošetření" léků a vakcín, pro soukromé osoby i dětské lékaře. Po provedené "neutralizaci" škodlivých látek nedochází k vedlejším účinkům ani k neočekávaným reakcím u dětí. Nicméně vše ošetřit nejde, viz článek níže... Dalším způsobem, jak minimalizovat dopad na energetický systém je začít užívat speciální vibrační esenci již týden před aplikací a 14 dnů poté. V případě zájmu doporučím i vhodnou "osvícenou" dětskou lékařku...

očkování/vakcinace - ANO či NE ?

Na základě celosvětově dostupných informací, absolvování veřejné prezentace České imunologické společnosti, veřejné prezentace MUDr.Elekové a zkušeností z vlastní praxe si dovoluji vám poskytnout můj osobní názor na tuto problematiku, relevantní odkazy na webové stránky s touto problematikou, možnosti obrany v případě nesouhlasu a možnosti obnovy narušeného zdraví vlivem očkování :

1/- Co je to vakcína? Většina rodičů ani netuší,co se do těla dítěte vpravuje : ANTIGEN + POSILA(Adjuvans)=Hliník + konzervanty= formaldehyd, Thiomersal(49,6%...záněty svalů!), Albumin, Manitor, Sorbitol + Antibiotikum(kanamicin a pod..) Adjuvancia dnešní 3.generace vakcin : Cervarix = ASO4, Pandemrix = ASO3 ... Hezké,že? A pak dětem dáme na zaděček,že si strká špinavé ručičky do pusy,což prospěje jejo imunitnímu systému na rozdíl od těchto jedů,což nám ale vůbec nevadí. Není to zvrácené?!

2/- Pokud vymítilo smrtelné chorby očkování, co tedy vymítilo ty neočkované jako např. mor, cholera, tyfus,spála...Dětská obrna vymizela v očkovaných Spojených státech i v hromadně neočkované Evropě ! Jak je to možné? Odpovědi na tyto otázky nikdy nedostanete !!!

3/- Anglie zaznamenala po očkování proti neštovicím 5krát větší úmrtnost. Jak je to možné? Ptejte se,zajímejte se... Leicester v anglii se rozhodl neočkovat a zasnamenal úmrtnost pouze 5,1% !!! Ostatní země 26,5% !!! To jsou oficiální statistiky...

4/- Najděte si na internetu tabulky vývoje jednotlivých onemocnění a zjistíte, že byly dávno na ústupu ještě před zahájením plošné vakcinace !

5/- Argumentace kolektivní imunitou? Před vymizením nemocí bylo očkováno pouze 10% populace !!!

6/- Najděte si oficiální zprávu Světové zdravotnické organizace WHO. Hovoří o tom, že pokles těchto nemocí nesouvisí s očkování,ale spíše s životním standardem

7/- V roce 2002 proběhla v Indii,ve městě Karáčí tzv."Mýdlová studie" . Tisíce dětí v chudinských čtvrtích, namísto očkování, si pod dohledem muselo několikrát denně POUZE mít ruce mýdlem. Zápali plic a průjmová onemocnění poklesly o 50% !

8/- Další studie WHO provedená v Idii v roce 1979 : jedna skupina podstoupila očkování a druhá pouze placebo(=injekce bez vakcíny). Závěr? Očkování nefunguje! Byl požadován medicinský důkaz, jenž by tento závěr vyvrátil. nikdy nebyl doložen!

9/- Dle lékařských statistik je riziko nákazy chřipkou asi 3%, po zavedení očkování proti chřipce se zvýšilo 5krát!

10/- Očkování přesune reakce imunitního systému do pozdního věku, za jeho současného omezení potřebného přirozeného vývoje v dětství : dříve nechávali rodiče děti schválně nakazit, aby šli do školy již odolné. Proto mají nákazy v pozdějším věku dramatičtější průběh. Imunita se učí někdy až v dospělosti ! (Buchwald-kniha Obchod se strachem)

11/- Poslední studie : účinnost vakcinace je menší,než-li placeba ! Očkování nezabrání přenášení infekce! Očkování vydrží 10-15 let ,takže dospělí by měli být přeočkováváni,co ale nejsou a přesto tyto nemoci nedostanou. Naopak nemocné jsou očkované děti! Odložením Hexa vakcíni pouze o 2 měsíce se sníží riziko vzniků astmatu o 50%, což je o 4000 astmatiků ročně méně !!! Dle GNM vzniká toto astma po prožitku strachu o život u očkovaných dětí !

12/- V Africe mají po očkování 3krát větší úmrtnost dobře živené dívky z dobře situovaných rodin, než-li chudé a neživené. O jaké ochraně je tu tedy řeč?!

13/- Testování vakcin v Indii a Thajsku : Tisíce postižených i mrtvých dívek, ukončení těchto aktivit farmaceutických firem na přímý nátlak vlády. Na Youtube lze dohledat i videozáběry z thajské a indické televize. Otřesné !!!

14/- Únik tajného dokumentu ze společnosti GSK : Infarix Hexa zaznamenal 73 úmrtí během prvních 3 dnů !!!!!!!!!!!! Byl stažen z trhu a dodnes jsou tyto informace zamlčovány. Zdravím rozumem posuďte vyvolávání paniku při 20 úmrtích na ptačí chřipku a utajení 100 mrtvých dětí po aplikaci vakcíny...

15/- Dr.Pourcyroucesa, pediatr : očkování předčasně narozených dětí způsobilo závažné neurologické poruchy a až v 85% případech krvácení do mozku 

16/- MUDr.Eleková : zpracování dat od 200 očkovaných dětí 

- Encefalitický pláč(neutišitelný,ječivý) = poškození nervového systému po očkování

- 33 dětí mělo trvalé následky

- 23 dětí muselo následně absolvovat léčení Vojtovou metodou

- 15 dětí tpělo křečemi

- 22 dětí trpělo nespavostí

- 1 dítě postihlo Apnoe(zástava dechu)

- 22 dětí bylo postiženo zmrazením vývoje

- 15 dětí má trvalé poruchy řeči

- 18 dětí trpí Autizmem

- 42% dětí trpí alergií

- 6% dětí má trvale poškozenou autoimunitu

- 22% dětí odmítalo kojení

- Charakteristické znaky poškzení mozku a nervové soustavy dětí po očkování : narušení úsměvu(dítě se nesměje), broukání, poruchy spánku, poruchy vývoje, poruchy trávení, alergie

17/- Hliník nebyl NIKDY testován z hlediska bezpečnosti pro kojence !!!!!!!!!! Nyní byly provedeny alespoň testy na primátech(opicích) a na nich se projevily závažné poruchy nervového systému. Hliník(Al) aktivuje část imunitního systému zvanou TH2(alergie...) a klesá aktivita části TH1(infekce). Nikdy se nezjišťovalo,co to dělá s celou imunitou! Tzv.Syndrom ASIA = po několika dávkách se objeví poruchy imunity u dospělých jedinců. Dítě přitom obdrží stejně silnou "pecku" ! V přepočtu na jeho hmotnost je div,že přežije...

18/- Hliník z vakcíny.....Al(OH)3.... se NIKDY z těla nevyloučí. Naopak, v těle se kumuluje a vytvoří komplex spolu s antigenem. Vznikne velká molekula, jenž je ledvinami nevyloučitelná!, a to i dle oficiální zprávy Státního ústavu pro kontrolu léčiv ČR. Limit pro příjem Hliníku je 4-5 MIKROgramů/kg váhy. Dítě se vakcinuje dávkou 1.250 MIKROgramů !!!!!!!! a veškeré dětské vakcíny v součtu obsahují 4,2 MILIgramů (ne MIKROgramů !), někdy až 5,7!!! = nejvyšší procento souvislostí se vznikem autizmu ve věku 3-4 měsíců...

18/- V případě nanočástic Hliníku se tyto dostávají až do buněk vč.mozkových. Nikdy se z těla nevyloučí !

19/- HLINÍK = NEUROTOXIN a intoxikace Hliníkem je totožná s projevy autizmu. V USA je výskyt autizmu po očkování 3krát vyšší. Proč? Používají kombinaci Hliník+rtuť !!! (Dokument "lékaři proti očkování")

20/- Tetanus se množí pouze v hlubokých, uzavřených ranách bez přístupu vzduchu. Proto je výskyt Tetanu ve válkách od 19.století pouze 0,2% !

Další informace získáte i v levé spodní části úvodní stránky tohoto webu, pod názvem "Měli by jste vědět" ...

PRAVDA o tom, proč právě v těchto dnes úřady trvají na očkování : 

Proč to bylo vzneseno na veřejnost. Proč se tomu věnuje v poslední době tolik pozornosti a bude to pokračovat. Není to situace, která by zítra zmizela. Je to součást plánů úřadů a Sil které vládnou, protože ony mají svoji agendu a velmi důležité je pochopit, jaká je to agenda.
Oproti obecnému přesvědčení, to není to proto, aby bylo víc autistických dětí. To sice je součástí agendy, ale není to nejdůležitější a nejpodstatnější prvek agendy. Není to ani způsobování úmrtí. To také není prvořadým cílem, ani vytvoření velkého množství zotročených jedinců s ovládanou myslí za pomoci nanotechnologie. Zase, sice to poslouží účelu, ale není to pravý důvod, proč se v této době protlačuje očkování.

Takže se musíme ptát, proč tomu tak je? Když ty uvedené příčiny nejsou primární, proč je vyvíjeno tolik úsilí na očkování a na ostrakizování těch, kteří nechtějí nechat očkovat své děti anebo sebe?

Musíte rozumět, že Síly které jsou u moci ví, co je lidstvo zač, a zná možnosti lidstva. Musíte chápat, že dlouho a těžce hledaly způsob, jak ovládat lidstvo, aby ho udržely hloupým a přitroublým, ospalým a ignorantským, aby ovládaly mysl prostřednictvím kontroly mysli, vymývání mozků, indoktrinace,takže se stalo normou, že člověk přijímá to, co mu říkají úřady a experti. Znají potenciál lidské duše a dále vědí, že nastal čas probuzení, rozšíření vědomí a jeho pozvednutí nad rámec kontroly, kterou určily. Ony to chápou, vědí a obávají se toho. Protože osvícené, probuzené lidstvo dlouho nestrpí otroctví, nebude akceptovat kontrolu, která do teď byla. Vědí to a bojí se toho.

Toto Vědomí nyní konstatuje, že prvotní příčina, příčina číslo jedna, proč se pokoušejí očkovat je, aby přerušili spojení s Duchem, a zasahovali do frekvencí duše.

Že kolektivní duše nyní funguje na nových úrovních. Že lidský aspekt, prvotní záměr, osobní aspekt duše nyní začíná zvedat své frekvence, takže se může spojit s Duchem nahoře a Duchem uvnitř, takže se může propojit s kolektivní rodinou své vlastní duše, v každém individuálním spojení k nejvyšší pravdě své duchovní bytosti. Tento proces se spustil, je v běhu a zrychluje a rozšiřuje se každým dnem, každou minutou každého dne. Síly u moci to vědí a zoufale tomu chtějí zabránit, zablokovat to, ukončit to. 

Skutečným účelem očkování je vpravit do těla prvky obsažené v očkovací látce, které naruší frekvence duše a zablokují spojení i do budoucna. To je skutečný účel.

To je pravá příčina proč se tak tlačí na očkování. Proč zavedly takové věci jako epidemie spalniček, přestože to není opravdová epidemie. Ebola z nedávna, prasečí chřipka před pár lety, H1N1. Je to proto, že jsou zoufalí, že se snaží zablokovat a zasahovat do zvyšujících se frekvencí lidstva a každého člověka. Proto je stále důležitější a naléhavější říct očkování a vakcínám ne.

Ti, kdo i s touto informací mají pochybnosti a poddají se očkování, dostanou Znameni Bestie, protože to to je.

Je to Bestie, která si označuje své oběti a své otroky. Když má člověk informace o tom, o co se jedná a že to má tyto účinky, a přesto to udělá, pro takové není omluvy a není návratu, nemohou říct, že nevěděli. Proto Vědomí nyní přináší tuto informaci, aby ukázalo, jak obludný je plán těch, kdo jsou u moci, těch kdo jsou zoufalí, aby dosáhli své výsledky a zůstali u moci a u vládnutí. Chtějí zničit většinu lidstva. Chtějí zničit duchovní spojení, které existuje, chtějí zotročit ještě víc, aby zůstali u moci a pokračovali v tom, mít vše, co měli po tak dlouhou dobu: moc, kontrolu, nadbytek.

Vědomí již nemusí pokračovat, protože většina již chápe, proč ti, kdo jsou u moci, chtějí u ní zůstat. Vědomí si přeje, aby všichni rozuměli, jak opravdu důležitá je otázka očkování. Protože kdo se tomuto procesu poddá, nejenom že vás to může poškodit a udělat z vás roboty, ale může to také zničit a zablokovat vaše skutečné spojení s kolektivní duší, vaší rodinou duší a vaší duší.

Jako vždy, je to na rozhodnutí každého, aby učinil volbu, je to právo každého, ale chápejte, že dopady volby jsou mnohem větší, než bylo původně myšleno. Není to pouze záležitost fyzického zdraví a pohody a emočního zdraví a pohody, kontroly mysli, zdraví. Je to záležitost Ducha. Záležitost samotné duše.

A ti kdo se tomuto procesu poddají, to dělají proto, že mají možná dohodu, že půjdou touto cestou.Ale jako osvícené bytosti, jako ti, kdo dostali informaci, je to na každém, aby si zodpovědně zvolil moudře.

Když člověk chápe, že si zvolí očkování, protože je zde tlak na to, abychom udělali stejnou volbu jako rodina a přátelé, abychom byli v normě, to již není pro nikoho dobré a tíha takového rozhodnutí je na bedrech každého člověka.

Ti, kdo vědí, že jsou duchovní povahy, aby se zde vyvíjeli a rostli, vědí, že tento tlak je Božský tlak. Je to tlak od samotného božského zdroje a říkáme znovu: vybírejte, vzepřete se těm, kdo tak dlouho bažili po moci a ovládání - kvůli sobě. Vzepřete se v souladu s vaší vyšší duchovní podstatou a vězte, že to je bod obratu, váš bod obratu, vaše osobní chvíle, kdy vstoupíte do své síly. Vězte, že důsledek bude významný, ale že jste dostali dar volby a informaci, abyste pochopili situaci na hlubší úrovni, abyste pochopili opravdovou naléhavost a důležitost této věci.

(https://rainbow-phoenix.com)

Zdroj čekého překladu: https://acinfrench.blogspot.cz/2015/02/czeck-cosmic-awareness-neverte-tem-kdo.html

 

V případě, že podhlehnete dezinformacím a žijete ve strachu sevřená tak silně, že položíte své dítě na oltář očkování, doporučuji nasadit již 14 dnů předem dítěti Vibrační esenci od Holandské firmy Mamboya - Ochrana před očkováním (v naší nabídce) nebo homeopatika AKH. Minimalizují se tak škody na energetické systému dítěte. Dále doporučuji neprodlenou návštěvu v mé ordinaci, kdy se budu snažit opravit veškeré narušené systémy dítěte tak, aby vše zvládlo s nejmenším množstvím škod. Vzniklé trauma lze opravit v informačním poli dítěte "skrze maminku" a vyhnout se tak následným alergií,astmatu a pod..

Postup vůči školkám,školám a úřadům :

- Vyjádření Ligy lidských práv, obor zdravotnictví : Očkování nyní v ČR povinné NENÍ  a ani není možné jej jakkoli právně vynutit. Používání slova povinné je protiústavní! Vše je pouze věcí svědomí rodičů. 

- V případě, že bude proti vám "vytažen" postarší zákon ,jenž stanoví povinost se imunizovat proti nemocem stanovených vyhláškou, požádejte o tuto vyhlášku se stanovením konkrétních vakcín. Žádné konkrétní vakcíny žádná vyhláška nestanoví !!!

- Bude-li tlak a výhružky sílit, postupujte následovně : Sepište písemné prohlášení, že souhlasíte imunizací, ale odmítáte konkrétní vakcínu s odvoláním na její vedlejší účinky. Požadujte vakcínu bez vedlejších účinků, dle vlastních požadavků na ochranu zdraví. Není váš problém, že není lékaři nabízena...

Požadavky školek a táborů pro děti : nepřijetí  do MŠ či na tábor je nepřímá sankce, jenž nemá žádnou oporu v zákoně! a je navíc v rozporu s Ústavou ČR (ale i americké). Jedná se tedy v těchto případech vždy o aktivitu jednotlivce,např.ředitelky a ta musí svůj protiústavní krok ústát i v případné soudním sporu, na což by měla být upozorněna. sdělte jí, že nebudete žalovat stát ani ministerstvo ani magistrát, protože jí nemohou nařídit nezákonný postup. Zůstane v tom prostě sama. A prohraje, protože zákon je nadřazen jakékoli místní vyhlášce. A budet požadovat odškodné za psychickou újmu a za náklady spojené s vozením dítěte do vzdálenější školky. Zatím všechny soudy rozhodly ve prospěch rodičů. Tyto argumenty většinou postačí...

Lze rovněž předem požádat soud o výklad práva při přijímání dětí do MŠ...

KONKRÉTNÍ POSTUP : 

1/- Požádat o předložení znění zákona,jenž stanoví, že neočkované děti do MŠ nemohou

2/- Požádat lékaře o potvrzeníindividuálníhpo očkovacího plánu a poté požadovat "neškodnou" vakcínu.Příbalové letáky vždy neobsahují úplné chemické složení a informace o povolených limitechjedovatých látek na kg hmotnosti člověka a den(karcinogeny,mutageny,neurotoxiny),což nařizuje zákon o lécích a zdravotních pomůckách. Využijte toho...

3/- Předat čestné prohlášení rodičů, že jejich dítě má kontraindikaci a uvést z jakých důvodů dítě dále očkovat nenechají, např. ze zdravotních, z důvodu svědomí atd...

ODKAZY:

 
 

goo.gl/Felvx

goo.gl/qDbvO

www.slobodnyvysielac.sk

www.slobodavockovani.sk

www.rizikaockovania.sk

www.ockovanie.org.

www.rozalio.cz

 

LITERATURA :

Dr.Martin Hirte - Očkování pro a proti

Dr.Gerhard Buchwald - Očkování-obchod se strachem

Dr.Randall Neustauedter - problémy s očkováním

Iva Vranská-Rojková - Vakcína alebo nedovol,aby mi ublížili

Hlášení nežádoucích účinků očkování :

Státní ústav pro kontrolu léčiv ČR

https://www.youtube.com/watch?v=pmlTZd_6BHM