Nabídka pro Zaměstnavatele

Vážení zaměstnavatelé či představitelé vedení firem,

nemůsím Vás jistě dlouze vysvětlovat princip "matrjošky" při výběru zaměstnanců a podřízených pracovníků a jeho význam pro růst firmy. Firma je také jako živoucí organismus, problémy a chybná rozhodnutí jednotlivce se dříve či později projeví negativním způsobem na celé společnosti. Vystresovaný,zakomplexovaný, bojácný, chronicky nemocný ... zaměstnanec či nedej bože vedoucí pracovník v podstatě pracuje pro konkurenci. Ale nemusí to být nutně jeho vina či dokonce nedej bože úmysl. Žije pouze v zaběhnutých schématech a domnívá se,že to tak prostě je a nedá se s tím nic dělat. Jeh úsudky a rozhodování jsou ovládány podvědomím a začíná bloudit v kruhu. Není potom v silách takového jednotlivce,aby si pomohl sám a bez odborné pomoci. Ač by hrozně chtěl, ono to prostě nejde. A každý neúspěch ho jen sráží níže a níže.  Takový pracovník v podstatě není pro firmu přínosem ,ale přítěží.

Měl jsem bezproblémového ,pracovitého a spolehlivého kamaráda, jenž pracoval u jedné nejmenované velké zahraniční společnosti. Pracoval v týmu,byl spokojený a vždy odevzdával svou práci nadřízenému včas. Po pár letech letech jeho nadřízený vážně onemocněl a muselo se učinit rychlé rozhodnutí,kdo povede oddělení za něj. Byl vybrán můj kamarád. Neměl z toho ale velkou radost. Najednou musel nést mnohem větší odpovědnost, musel předstupovat před celé oddělení a řecnit, musel organizovat školení a pod.. Trpěl velikým stresem,jenž přešel v neurózu,trávící potíže, užívání léků,nespavost...Svěřil se mi se svými problémy a já mu navrhl metodu EFT. Protože jsem neměl čas začít ihned, provedl jsem mu alespoň 20 minutovou reflexní terapii, po níž se velmi zklidnil,přesto ho bolet břicho, hlava a záda. Tyto symptomy se však rychle vrací, pokud nedojde samozřejmě k odstranění pravé příčiny obtíží. Při další schůzce jsme provedli stresovou terapii,abychom mohli začít pracovat s první nejvýraznější emocí. Pomocí metod energetické psychologie jsem postupně odstranili pravou příčinu jeho problémů : trapas při referátu před celou třídou na ZŠ a následné dobírání jeho spolužáků po celý zbytek školní docházky. Dále tvrdé metody jeho otce při "výuce " k odpovědnosti a srážení jeho sebevědomí. Tyto emocionální bloky vjeho podvědomí a buněčné paměti mu bránily v sebevědomém přednesu před více posluchači a vyžadování odpovědnosti,dokonce i za druhé mu způsobovalo nesnesitelný stres a následně i zdravotní obtíže. Nakonec jsme pozitivně naladili jeho podvědomí do budoucna, učinili několik rozhodnutí k dosažení cílů a samozřejmě odpustili jeho otci, s nimž následně navázal kvalitativně zcela jiný vztah. Telefonoval mi asi za týden,že si i jeho nadřízený ve firmě všimnul jeho proměny a gratuloval mu,že se s povýšením skvěle vyrovnal. Při prezentacích sršel sebevědomím a protože dobře znal pozici pracovníka ve "svém" oddělení a dokázal toho skvěle využívat k motivaci svých podřízených, byl velmi úspěšný a hlavně i spokojený na své nové pozici. Stal se pro svou firmu-svého zaměstnavatele přínosem.

V čem je moje metoda jiná ? Nevycházím naprosto mylné představy life coachingu, že základem je nespokojenost se současným stavem. Tento způsob je krátkodobý a neefektivní. Rovněž motivace zvenčí nesnese srovnání s motivací vnitřní. Základem metody,jenž používám,je naopak spokojenost se současným stavem věcí a vděčnost jako odrazového můstku pro dosažení vyšších cílů a svých přání. A právě na této rovině můžeme pracovat s podvědomými, blokujícími a omezujícími přesvědčeními, jenž v tom dotyčnému brání. Dále používám prvky neuro-lingvistického programování,hypnoterapie a pod.. Postupně dojde k přeprogramování podvědomí i části osobnosti(ega), vytváření pozitivních podmíněných reflexů a schopnosti naučit se umění zvládat negativní emoce a práci s vlastní myslí, doslova transformace vědomí... výsledkem je zdravý,silný,sebevědomý a cílevědomý jedinec, odpovědný za vše,co ho v životě potká !

  

Použití metod energetické psychologie nemá žádné limity, toto jsou některé z možných problémů, se kterými vám můžeme pomoci:

 

 •      stres - jakékoli druhy stresu, ať už je reálný či ne
 • úzkost a panika - psychické i fyzické aspekty tohoto problému, odstranění příčin i strachu z opakování

 • deprese - psychické i fyzické aspekty, odstranění příčin

 •      fyzické bolesti - fyzické bolesti neznámého původu i poúrazové "zapomenuté" bolesti
 • nespavost - příčiny, psychické aspekty, strach z opakování atd.

 • nadváha - příčiny, stravovací návyky, závislosti na jídle

 • závislosti - práce s příčinou vedoucí k závislosti, psychickými i fyzickými aspekty problému, rodinou...

 • traumata a PTSD - odstranění negativních vzpomínek a aspektů traumatu a práce s posttraumatickou stresovou poruchou

 • nízké sebevědomí - vznik, formy, odbourání strachů i sociální fobie

 • stud a vina - 

 • poruchy příjmu potravy - práce s příčinou vedoucí k závislosti, psychickými i fyzickými aspekty problému, rodinou...

 • vážné a chronické nemoci - práce s příčinami onemocnění, psychickými i fyzickými aspekty problému 


  vztahové problémy - partnerské problémy, neshody, "alergie", problémy nevěry, bolestivé rozchody atd.

 • finance a kariéra - obavy z úspěchu i neúspěchu, neschopnost vydělat peníze - příčiny a jejich odstranění, neschopnost se ohodnotit, neschopnost říci "ne", atd.

 • dosažení cílů - odhalení a odstranění překážek bránících dosažení vašeho cíle

 • zlepšení výkonnosti - odhalení a odstranění překážek bránících zlepšení výkonnosti nejen u sportovců, ale i v zaměstnání, práce s obavami - prezentace, veřejný projev, jazykové schopnosti atd.