Metoda EFT, MR a FEFT - metoda energetické psychologie, akupunktura bez jehel či psycho-akupunktura...

Emoční svoboda je navrácení mysli, těla a citů do stavu rovnováhy, bez omezení zápornými emocemi. Tyto stránky vám přináší pomocnou ruku při tvorbě prosperujícího života, profesního úspěchu, osobního zázemí a dosažení plnohodnotného stavu zdraví. Proč se mnohdy neumíme zbavit traumatických vzpomínek, negativních pocitů a stavů jako: strach z budoucnosti, stavy úzkosti, deprese, zdravotní problémy a nebo opakující se konflikty ve vztazích? V těchto a dalších případech mohou být naše emoce blokovány nezpracovanou traumatickou událostí a neustále tak ovlivňovat kvalitu našeho života

  

Ing.Klokočka:únor 2005 Švédsko : TFT (z níž se vyvinula metoda EFT ) je metoda,v jejímž světle nám tradičná psychologie může připadat jako předpotopní. V Tradiční terapii se citová zátěž vyhrabává čajovou lžičkou. Zato v energetické psychologii se na to vezme bagr. Na tento vynález jsme čekali tisíce let !

Zatímco klasická psychologie pracuje s traumaty tím,že je neustále vyvolává, energetická psychologie ihned tyto traumata a emoce neutralizuje a již se k nim nevrací. Zatímco úspěšnost vyléčených je u klasické psychologie okolo 5% , u psycho-kineziologie a zejména u energetické psychologie představuje závratných 90% !

 

 

Emotional Freedom Techniques  : EFT

 ( více o této metodě na www.eft-ahc.cz )

Proč se v určitých situacích držíme raději stranou a nevěříme si? Proč mnohdy máme panický strach z něčeho co ostatní lidé dělají zcela běžně a nebo dokonce i s nadšením? Proč se nedokážeme odhodlat k naplnění svých životních snů? Proč stále dokola opakujeme stejné chyby? Přestože jsme navrženi k možnosti zotavit se z nepříjemných zkušeností, často jsme bohužel ovlivňováni negativními událostmi z naší minulosti a zůstáváme tak zaseknuti v určitém životním vzorci. Je nepodstatné z čeho naše životní nespokojenost pramení, pakliže máme klíč k odstranění toho, co nás svazuje.

Byl to psycholog Dr.Roger Callahan,jenž v roce 1979 přispěl k dalšímu rozšíření nového lékařského oboru : kineziologie, psycho-kineziologie o metodu TFT. Skloubil dohromady hovorovou terapii s naukou o meridiánech resp. akupunkturních bodech a kinesilologií v novou revoluční metodu. Kořeny této metody vedou zpět do doby před 5000 lety k původnímu učení Mistrů Tao. Z tohoto období pocházejí nejstarší dochované zápisy zmapovaných subtilních energetických drah vedoucích skrz lidské tělo. Následující významné studie na toto téma pocházejí od Dr. George Goodhearta - zakladatele Aplikované Kineziologie, po nichž začala konečně i klasická západní medicína využívat poznatky východní medicíny.   Dnes je využívána převážně evoluční verze : EFT - Emotional Freedom Technics. EFT vytvořil a nadále zdokonaluje pan Gary Craig, bývalý charismatický Callahanův žák.

Zjednodušeně můžeme o EFT uvažovat jako o akupunktuře bez jehel , propojení specifických oblastí mozku a intenzivnímu soustředění na problém či bolest. Jednodušeji to již vysvětlit nelze. Ve skutečnosti vyžaduje terapie od terapeuta plné soustředění a nemnoho znalostí. Využívá se současně i jiných podpůrných metod, já například stresovou terapii, The Sedona Method či TAB,neuro-lingvistické programování a pod..                                    

FASTER EFT - nejmodernější a nejmladší technika energetické psychologie. Vychází z poznatků NLP,hypnózy a EFT . Rozdíl je však v tom,že není nutné exaktně pojmenovávat problém,scénu a pod.,ale pracuje se pouze s vnitřním pocitem či/a emocí a není ani nutné poklepávat na veškeré akup.body a ani se neprovádí procedura 9 Gamut. Využívá se spíše práce s dechem (viz.výše Sedona method a TAB čili touch and breath (dotek a dýchání). V tomto kontextu se pouze zmíním o metodě jedné Kalifornské terapeutky,jenž doporučuje pouze dotek akup.bodu a dýchání. Zkrátka i energetická psychologie se vyvíjí a i já se snažím její vývoj kopírovat. Proto je trochu smutné chování zástupců asociace klasického EFT,nástupců G. Craiga ,jenž tento vývoj nepodporují pouze z důvodu,že jejich asociace nemá nad novými trendy kontrolu a jejich místní zástupci rovněž nelibě nesou ztrátu dříve výsostného postavení a jistých příjmů z lektorské činnosti. Gary Craig by se obracel v hrobě...

       

COACHING :  využití energetické psychologie, neuro-lingvistického programování, hypnoterapie a zákona přitažlivosti při sestavení unikátní metody osobního rozvoje

                

 

PODMETODA MATRIX REIMPRINTING : Matrix Reimprinting – podmetoda EFT zpracovávající a neutralizující jednou pro vždy těžká životní traumata,nejčastěji traumata z dětství , nehod a pod.. Právě tyto traumata jsou spolutvůrci našich alergií,fobií,chybných nastavení vedoucích k nemocem či až terminálním stavům (rakovina,Alzheimer,Parkinson, cukrovka,lupus,degenerace makuly...). Velmi jemná,šetrná a rychlá metoda měnící naše chybná nastavení v určitých mozkových centrech a zahajující regeneraci až do úrovně buněk,buněčné paměti a DNA . Výrazné zlepšení psychického i fyzického stavu za spoluúčasti klienta. Vše se děje pouze s jeho souhlasem a při jeho plné spolupráci.