Důvody proč nás navštívit :

- Poznáte biologický a duchovní smysl vzniku vaší nemoci, bolesti či chronických stavů

- Poznáte, kde vaše nemoc začala, kde se nacházíte a její další průběh

- Využijte osobní i profesní coutching ve shodě s plánem vaší duše

- Zbavíte se své alergie,potravinové intolerance či kvasinkových infekcí 

- Poznejte pozadí vašich problémů ve vztazích, v rodině, s penězi...

- Vymaňte se z vašich karmických vazeb a jděte cestou vaší duše

- Vyčistíte si vaše aurické pole od energetických deformací, odpojíte se od cizí škodlivé energie

- Poradenství v oblasti elektrosmogu a vlivu záření wi-fi, mobilních telefonů a pod.. 

- Kompletní diagnostika na všech úrovních

- Váš problém bude řešen na úrovni, na jaké se nachází skutečná příčina

- Zbavíte se prenatálních traumat, narovnáte vztahy s rodiči a obnovíte svůj potenciál

- Napojíte se na vaše Vyšší JÁ  .................. 

ZÁKLADNÍ DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ METODY : 


Automatická kresba

Traumaterapie, somatické prožívání

Kraniosakrální biodynamika

Psychosomatická medicína

GERMÁNSKÁ NOVÁ MEDICÍNA

Čínské zdravotní a duchovní cvičení Cchi-kung

Energetická psychologie

Duchovní zákonitosti a duševní zdraví

..........................................................................

Víte, že... Ve staré Číně chodili lidé k lékaři pravidelně,protože již tehdy před více než 10000 lety věděli,že jen to má smysl.Prevence je nakonec i neodiskutovatelně levnější a to nevyčíslujeme sníženou kvalitu našeho života,čas strávený u lékařů,pracovní neschopnost a zničené zdraví od zbytečných léků. Lidé platili těmto lékařům za to,aby nemocní nebyli ! A pokud onemocněli,znamenalo to,že lékař něco zanedbal a nemuseli mu za uzdravení platit. 

Pokud onemocněl významný můž ,mohl jít lékař i do vězení. Dnes je samozřejmě náš organismus zatížen tak obrovským množstvím zátěží(stres,ovzduší,konzervanty,barviva,léky,nové zmutované kombinace virů...), že tento model nelze v našich podmínkách aplikovat. Nicméně to znamená,že již tehdy věděli,co je podstatou fungování živoucího lidského organismu. Prátelé,pro některé z vás je to možná nová informace,pro některé dokonce až kacířská,nicméně je to pravda ověřená ne staletími ale tisíciletími : Život v podstatě nepředstavuje ani krev ani nervy ani naše vědoní , ale naše podvědomí ( neb je mnohem starší,již od prvních savců ) a systém energetických drah - meridiánů, v nichž koluje ve zcela přesném čase podle přesného schématu životní energie číňany zvaná čchi. Další informace je pro vás možná ještě důležitější : každý meridián je spojený s jedním orgánem,jehož vyživuje a s jedním svalem. Každý orgán je spojený s určitým svalem a obráceně samozřejmě.Dále je tu ještě vegetativní nervstvo,jenž prochází z mozku míchou a mezi obratly vystupují jednotlivé nervy procházející skrze svaly a tkáně do jednotlivých orgánů. A nakonec jsou veškeré orgány,svaly a tkáně obaleny fascií,jenž tak nepřerušovaně prochází celým našim tělem, kde sbírá toky informací a také reaguje. Jednodušeji to již podat nelze a myslím,že na úvod to zcela stačí. Vše se samozřejmě řídí přesnými vztahy a vazbami,ale nebojte,tím vás již nemíním zatěžovat. Smyslem tohoto úvodu je je pouze vám nastínit,že pokud polykáte hromadu léků,pouze překrýváte již vzniklé následky,neodstraňujete příčiny, problémy léty začnou akumulovat,nabalovat se a vzájemně překrývat a jednoho krásného dne vám to vaše tělo spočítá.Tím si můžete být jisti !

Neodpustím si ještě jednu důležitou informaci : Vaše buňky mají tzv. buněčnou paměť a v ní se ukládá úplně vše z vašeho života,veškeré stresové situace,úrazy,negativní emoce,traumata. Tyto následně vytvoří ve vašem podvědomí emoční blok,jenž naruší energetický tok a způsobí energetický blok...blok mikroelektrických impulsů...blok neurovasculárního a neurolymfatického systému.....hromadí se volné radikály,metabolické toxiny a zvaly se rychleji unaví ,tuhnou a bolí,vznikají i tzv.trigger points a bolest je přenášenado jiných částí těla... A to jsem jen u svalů ! Žasnuli by jste ,kdyby jste věděli,co se vám děje v organisnu při dlouhodobé stresové zátěži počítaje i traumata z dětství,pocitech frustrace a pod...Zde právě nastupuje psychosomatická diagnostika,Germánská Nová Medicína a Meta-Medicína spolu s energetickou psychologií, neurolingvistickým programováním ...

Proč jsou tedy naše terapie tak úspěšné ? Protože hledáme a napravujeme příčiny potíží ! Neztrácíme čas léčením symptomů. Pouze současně zmírníme jejich působení,abychom přinesli klientovy úlevu a ten se mohl soustředit na terapii protože jeho přímá účast na ní je velmi důležitá.

S čím Vám tedy můžeme pomoci :

  • Veškeré druhy bolestí, dlouhodobé těžko diagnostikovatelné stavy, omezené hybnosti, alergie, závislosti, neplodnost, strachy, fóbie vč. sociálních, pracovní i sportovní motivace...  

Upozornění návštěvníkům

Veškeré zdravotní problémy by jste měli nejprve konzultovat s odborným lékařem a vyžádat si potřebné vyšetření. Naše schopnosti ve spolupráci s regeneračním potenciálem vašeho organismu nejsou schopny samozřejmě vyléčit přetržený vaz či šlachu,naštípnutou či nalomenou kost, zánět slepého střeva, žilní výduť a pod.. Jsme ale schopni opravit a vyladit váš organismus tak ,aby se zraněním a nemocem předešlo. Při poúrazových stavech zase enormně urychlíme proces regenerace atd...(viz.rubrika příklady z praxe )