Záznam z praktického semináře Od hmoty k duši :

23.01.2012 14:43

Děkuji všem účastníkům za zájem a skvělou atmosféru, další takto zaměřený seminář s pí Ing.Věrou Strašilovou proběhne v sernu 2012 !

 

Zpět