Výtah z německého tisku(z českého není vytahovat co) !

27.07.2015 15:51

BEZDRÁTOVÁ GENOCIDA

 

CITÁTY K TÉMATU MOBILNÍ TELEFON

 

 • „Za 20 let budeme národ, onemocnělý demencí“. (Dr. Brigitte Lange, fyzička, Heidelberg, na fóru v Erlenbachu, leden 2001.) Tato vědkyně je činná ve výzkumu mozkových vln a řekla, že vyzařování mobilu dokonce i v pohotovostním režimu otevírá hematoencefalickou bariéru, který má být v normálním případě stále funkční. Tato bariéra odděluje vnitřní prostor mozku od cévního systému a je filtrem, který chrání mozek před toxiny a zabraňuje vzniku chorob jako je demence, roztroušená skleróza, Parkinson nebo Alzheimer. Její doporučení: „Pokud možno nemějte mobil.“

 

 • „Vzrušená diskuse občanů o jaderné energii bude nejspíš jen lehký vánek v porovnání s tím, co nás čeká v souvislosti s vysílači pro mobilní telefony.“ (Spolkový ministr pošty, NSR, Wolfgang Boetsch, 1994).

 

 • „Poté, co jsem četl různé studie, jsem se rozhodl, vystavovat se záření pole mobilního telefonu maximálně 5 minut za rok. Jinými slovy, vyhýbám se jakémukoli kontaktu s mobily." (Dr. Joseph Mercola, lékař pro nemoci, způsobené prostředím, osteopath, lékař pro konvenční i přírodní medicínu, 07.11.2002).

 

 • „Na podporu pochopení skutečnosti, že mikrovlny, které se používají k provozu mobilů, jsou zdraví škodlivé, bychom si měli vzpomenout, že během studené války ozařoval Sovětský svaz členy západních konzulátů s úmyslem poškodit je na zdraví, což se také úspěšně dařilo. Síla ozařování přitom ležela mezi silou záření dnešního mobilu a dokovací stanicí bezdrátových domácích telefonů.“ (Prof. Dr. J.G. Hyland, Institut fyziky, University Warwick, 2001).

 

 • „Člověk reaguje už na nejmenší vysokofrekvenční impulzy od síly 0,1 mikrowattů/m2. Už zde je měřitelná změna v metabolismu vápníku v mozkových buňkách. V gentechnice se používají slabé mikrovlny ke způsobení změn v buňkách.“ (Dr.-Ing. Georg Bahmeier, Bundeswehruniversität, 1992).

 

 • „Po prvních výsledcích víme jistě, že vliv magnetických a vysokofrekvenčních polí způsobuje poškození DNA a že tělo produkuje stresové hormony." (Prof. Hans-Albert Kolb z Institutu pro biofyziku University Hannover, po vyhodnocení prvních výsledků EU-projektu ke zjištění účinku elektromagnetických a magnetických polí a vysokofrekvenčních vln na geny člověka, 30.04.2003, "Die Welt").

 

 • „Rodiče by měli své děti držet daleko od mobilů.“ (Wolfram König, Prezident spolkového úřadu pro ochranu před zářením, rozhovor pro Berliner Zeitung z 01.08.2001).

 

 • „Nedával bych své dítě do školky, která by v okruhu do 250 metrů měla mobilovou anténu.“ (Prof. Dr. Peter Semm, Univerzita Frankfurt, výzkumník pro Telekom, 1998)

 

 • „Periodicky pulzované mikrovlny o intenzitě běžného telefonátu mobilem ovlivňují bioelektrickou aktivitu mozku.“ (Spolkový úřad pro pracovní medicínu, Berlin, 1998)

 

 • „Změny v EEG se dostavily po 15 minutách zapnutého mobilu. Ve spánku to způsobilo zkrácení REM-fáze.“ (Prof. Dr. Alexander Borbely, Institut für Toxikologie, Uni Zürich, 1999).

 

 • „Kromě vědeckého zjištění termických účinků, které jsou základem pro stanovení mezní hodnoty pro záření mobilních telefonů, existuje mnoho ukazatelů na dlouhodobé účinky, jako dětská leukémie, nádory mozku a rakovina prsu, které leží mnohem níže než stanovená mezní hodnota.“ (NRW-ministerstvo pro životní prostředí jako odpověď na dotaz jednoho občana Düsseldorfu k ustanovení mezní hodnoty, 1998).

 

 • „Ustanovení a určení místa pro mobilovou věž neznamenají pro obyvatele žádnou ochranu. Tvrzení, že by úřady chránily obyvatele, je vědecky nesprávné. Tato skutečnost splňuje všechny známky podvodu a obsahuje ohrožení zdraví z nedbalosti a ublížení na těle z nedbalosti nebo dokonce s úmyslem.“ (Prof. Dr.-Ing. Alexander H. Volger, RWTH Aachen, duben 2001).

 

 • „Žádný úřad pro hraniční hodnoty záření nevydal ustanovení o hraničních hodnotách, které by mělo za cíl, chránit lidi před dlouhodobými následky mobilového záření, jako je např. riziko rakoviny.“ (WHO k ustanovení o elektrosmogu, říjen 1999).

 

 • „Netečnost, kterou ukazují lékaři a vědci ohledně tématiky mobilních telefonů, je zarážející. Přitom tady hrozí jedno z největších nebezpečí pro zdraví celého dnešního světa.“ (Prof. Dr. Andrew Weil, doktor medicíny a farmakologie, Univerzita Harvard, 1995).

 

 • „Listy a jehličí jsou ideální antény pro mikrovlny. Mezi chřadnutím lesů a vysokofrekvenčním zářením je jednoznačná souvislost.“ (Dr.-Ing. Wolfgang Volkrodt, bývalý manažer Siemensu, 1990).

 

 • „V současné době je elektrosmog, vytvářený lidmi, podstatným ohrožením pro veřejné zdraví. Záření je o to záludnější, že je našimi běžnými smysly nedokážeme rozpoznat – okolnost, která nás svádí k bezstarostnému zacházení a nedostatečné ochraně. Dalo by se právem tvrdit, že kdyby se jednalo o lék se stejnými pochybnostmi, tak by tento lék nikdy nebyl připuštěn na trh." (Vyjádření Prof. Dr. Hylanda, Univerzita Warwick, v prohlášení k Evropskému parlamentu, 2001).

 

 • „Firma, pracující pro zisk, si nemůže dovolit mít morálku.“ (Mluvčí Telekomu Dr. Volker Bökelmann na schůzi občanů v Lohre, Februar 2001).

 
Prameny: https://www.wahrheitssuche.org/handyzitate.html
https://www.initiative.cc/Artikel/2015_06_18_Mobilfunk_Zitate.htm

Výběr několika studií – názvy témat v češtině:
záření mobilů ovlivňuje činnost mozku – působí na mozkové potenciály – vede ke genetickým poruchám – mění vývoj vlastností genů – změny aktivity, sexuálního chování a schopnosti učení u krys – rakovina u zaměstnanců vojska – zvýšená tvorba nádorů u krys – poškození imunitního systému, podpora rakoviny – nenormální denní-noční rytmus u zrání buněk kostní dřeně – změna krevního obrazu u zvířat – potlačení immunity při stálém ozařování – neuroendokrinní efekty a změny chování
- Mobilfunkstrahlung beeinflusst Gehirntätigkeit (Preece A. et. aI. 1999),
- wirkt auf Gehirnpotentiale (Freude G. 1998)
- führt zu genetischen Störungen (Tice R. et al 1999)
- verändert die Ausbildung von Geneigenschaften (Goswami et. aI. 1999)
- Einflüsse auf Fluchtverhalten der Tiere (Frey, 1988)
- Änderung der Aktivität, des Sexualverhaltens, des Lernverhaltens bei Ratten, (Hunt u.a., 1970; Seaman, 1981; Servantie, 1977)
- Krebs bei Beschäftigten im Militärdienst (HF-Belastet) 3-7fach erhöht, Arbeitsplatzstudie (Szmigielski u.a., 1988)
- Erhöhte Tumorbildung bei Ratten (NCRP-Report, 1986)
- Beeinträchtigung des Immunsystems, Begünstigung von Krebs (Adey, Byus, 1983)
- Abnormaler Tag- Nachtrhythmus der Reifungsprozesse von Knochenmarkszellen (Adey, 1981)
- verstärkte Wirkung krebspromovierender Phorbolester an der Zellmembran (Adey 1988)
- Blutbildveränderungen bei Tieren (Szmigielski u.a., 1988)
- Unterdrückung der Immunabwehr durch Dauerexposition (Szmigielski, 1988)
- Neuroendokrine Effekte, Verhaltensänderungen (Frey, 1988)
Änderung der Blut-Hirn-Schranke für Kalziumionen (Leitgäb, 1991)

 

přeložila Namu
https://paprsky1.com

 

 
Závěrem: Barrie Trower, který už od přelomu 50.-60. let pracoval pro vládní organizace a tajné služby na výzkumu využití mikrovlnného záření pro vojenské účely a na manipulaci mysli, praví, že účinek mikrovlnného záření na lidstvo bude srovnatelný s morovou epidemií před pár sty lety, a že do roku 2030 mu padne za oběť asi třetina lidstva. Jeho tvrzení jsou podložena desítky let trvajícími výzkumy. Jeho publikace jsou pravidelně rozesílány zodpovědným osobám a organizacím, a několik států prý již díky nim vyvodilo důsledky přinejmenším co se týče vystavení dětí mikrovlnnému záření ve školách.
 
Barrie Trower též publikoval výsledky, z nichž vyplývá, že určitá změna používaných frekvencí mobilních a bezdrátových spojů by vedla k tomu, že záření by nejen nemuselo škodit, nýbrž mohlo by mít dokonce podpůrný vliv pro lidské zdraví.
 
Trochu je ten svět postavený na hlavu: během základní vojenské služby v sedmdesátých letech minulého tisíciletí jsem sloužil u radaru (radar-mikrovlnky-mobily-wifiny patří do stejného pytle). Zatímco žold vojína byl devadesát korun na měsíc, ve dnech, kdy jsme točili radarem a byli tedy vystaveni mikrovlnnému záření, jsme dostávali přídavně na každý takový den tři koruny navíc, abychom si za to mohli nakoupit něco zdravého jako protiváhu proti utrpěnému ozáření. Míněny byly ovocné kompoty a podobně. Samozřejmě jsme peníze utratili spíše za náhražky alkoholu a tabák. Nicméně jsme dostávali finanční odškodnění.
 
Dnes se lidé ozařují dobrovolně, ozařují své děti, své příbytky, odškodnění se nekoná, naopak, každý za to ještě platí. Zpočátku penězi, později  zdravím. Útěchou může být možná to, že dementní národy poškozením vědomě příliš netrpí, když si nepamatují, jak život mohl vypadat bez demence.

 

Jiří Fiala
https://paprsky1.com

 


ZAMYŠLENÍ: Za vše, co se děje, si můžeme sami, aneb TELEFON = POVINNÝ ÚDAJ

https://vladimirbohm.cz/2015/07/zamysleni-za-vse-co-se-deje-si-muzeme-sami-aneb-telefon-povinny-udaj/

 

Zpět