www.elektrosmog1.cz - info,rady,řešení,e-shop...

14.08.2013 17:49

Škodlivý vliv elektrosmogu ( nízkovybrační záření = elektrické rozvody a elektrotechnika + vysokovibrační záření = mobilní telefony, wi-fi, vysílače, bluetooth a pod.) byl prokázán na všech možných i nemožných úrovních vědy, léčitelství, lékařství a dnes již i politiky ( víte, že k předsedkyni Světové zdravotnické organizace se dostanete pouze s vypnutým mobilním telefonem, na základě lékařské zprávy potvrzující toto záření jako příčinu jejich zdravotních potíží). 

Nastal čas převzít osobní odpovědnost za zdraví, jenž je nevyčíslitelné penězi !!!

Na právě zřízeném novém webu Centra Nové medicíny www.elektrosmog1.cz budou zveřejňovány veškeré informace o této problematice a návrhy řešení, aby jste se mohli sami rozhodnout, zda tomuto tématu budete věnovat pozornost či nikoli. Součástí této webové stránky je i e-shop, kde si budete moci objednat ochranné prostředky, neškodný domácí mobil a pod...

Je třeba si uvědomit, že sečteme-li v současné době stravu,jenž jíme + nápoje,jenž pijeme + elektrosmog,jemuž jsme vystaveni, dojdeme  ve výsledku k podstatně kratší délce života (o cca 20 let), o kvalitě života a nemocech v poslední třetině života ani nemluvě. Ve Francii, Německu a Rakousku berou občané ochranu svého zdraví velmi vážně a dosáhli již změny mnoha zákonů. I o tomto budete na stránkách www-elektrosmog1.cz podrobně informovat...

Od zlepšení zdraví je jen krůček ke zlepšení výkonnosti. Ve škole, v práci i v osobním životě. I toto je nezanedbatelný pohled na investice do ochranných prostředků ! I s výsledky těchto měření vás brzy seznámíme...

Dalším souvisejícím tématem jenž do Evropy dorazilo ze zámoří je krádež dat "vzduchem " . V posledním půl roce vzrostl počet napadení mobilních telefonů o 60% !!! Kradou se osobní údaje, piny, přístupy do internetového bankovnictví a pod.. V nabídce bude řešení pro tyto případy...

A mikrovlnná trouba? Víte, že již v 60.letech ji Rusové zakázaly, následovaly Spojené státy a po dalších 20 se nesměla používat ? Na www.elektrosmog1.cz se dozvíte proč, důvody totiž stále trvají...

Zpět