ENERGETICKÉ ( REINTEGRAČNÍ ) LÉČENÍ 

Je léčení znovunapojením, na nové spektrum léčivé energie na tak vysoké úrovni, s jakou jsme se doposud nesetkali, na vaše VYŠŠÍ JÁ, na Ducha, na vaši prapodstatu...vše se odehrává na úrovni energetické = harmonizace energetických blokád a na úrovni informační = harmonizace celého bio - energo - informačního systému lidské bytosti, z něhož následně plyne spuštění sebeléčebných procesů a otevírá se cesta k dalšímu duchovnímu růstu...

Tajemství veškerého léčení je v opětovném propojení naší DNA s celkem ve větším měřítku, aktivaci dalších vláken a jejich využití...

Díky tomu, se nemocné části těla spojí s informací o bezchybné funkci a struktuře… 
Tento proces ovlivňuje i emocionální a mentální struktury…
Léčí i emocionální traumata, proto si je nemusíme opět vybavovat a zpracovávat… 

Každá naše buňka v těle nese určité množství světla, naše podstata je světlo, proto se nevyléčíme chemií, ale vibrací - světlem… Míra jak jsme se odklonili od světla – tak moc jsme nemocní… Jsme zodpovědní sami za sebe… 

Léčení je evoluce, - s fyzickou nemocí, pokud je to jejich vývoj… 
Někdo potřebuje svoje onemocnění - je to jeho lekce, nebo pro jeho blízké…
Každý obdrží to, co právě teď a v tomto prostoru má dostat… 
Léčení přináší harmonii celé bytosti a inteligence vesmíru sama určuje, jak bude léčení probíhat… 

Moje léčení, je duchovní výměna informací… 

Zapoměnte na logiku - je to znovunapojování vláken a řetězců, nesení světla, požehnání, radost, léčení za hranicí všeho, vstupujeme do jiného času, probíhá transformace, budeme integrovat vše, co je v našem životě - naše tělo se mění a přicházíme do harmonie - je to evoluce - vývoj… 

Léčení je stav bytí… 
Láska se stává světlem - světlo se stává láskou a láska je léčitelem… 
Některé věci nelze vysvětlit - zázraky hovoří sami za sebe… 
Vstupte do světla a buďte ochotni uslyšet vesmír… 
 
Uzdravení lze definovat jako odstranění něčeho, co nás izolovalo od dokonalosti vesmíru… 
Týká se naší evoluce a proto zahrnuje evoluční reorganizaci DNA a naší reintegraci do vesmíru na nové úrovni… 
Vyberte si dobře svého léčitele: spousta lidí si připisuje zásluhy za uzdravení pacienta, ale nikdo není léčitel… Jsme jen prostředníky tohoto nádherného procesu a vše ostatní řídí vesmír… Jako léčitelé se stáváme spojovacím článkem, iniciátorem...Neléčí se nemoc - léčí se pacient a jeho Duše...

 
Vliv léčení trvá dlouho po skončení sezení - Lidé i jejich život se mění … 


Zapomeňte na logiku - jdeme za hranici našeho chápání…

Moje terapie vysoce přesahuje běžná léčení čaker a aury… 
 
 

 

Moderní fyzika dokazuje, že svět a všechny jevy kolem nás, viditelné i neviditelné jsou energie a vibrace a proto navzájem spolu souvisejí. Láska je z nich nejsilnější, je schopna přetvářet svět.Bůh je láska.

Mohu snižovat či rušit negativní účinky léků,jídla,prostor,duší a pod., čistit a chránit prostory,automobily,budovy,osoby a tzv.vložení speciálních symbolů do míst s problémem zajistit působení léčivé energie ještě i např. dalších 24 hodin. Takovým nejvyšším způsobem léčby na závěr je působením na minulost či budoucnost a tím měnit současnost. Vše je jen energie ! I samotná myšlenka je jen energie ! I energii traumatu lze uvolnit ve formě energie ! Energie proudí bez ohledu na časoprostor ! Stejným způsobem pracuji i s kyvadlem či automatickou kresbou.

 

Na základě tohoto videa si můžete udělat představu o lidském energetickém těle...více v sekci Celostní léčba :